Hrvatski centar koralja Zlarin.

Udruga Argonauta sudjeluje kao partner na projektu grada Šibenika, Hrvatski centar koralja Zlarin, zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda te Turističkom zajednicom Zlarin.

Argonauta je zadužena za provedbu sljedećih aktivnosti: edukacija za buduće djelatnike Centra i partnere na projektu, razvoj interpretacijsko-edukativnog programa za djecu i mlade, edukacija lokalne zajednice te razvoj volonterskih programa.

 

GOALS: Osnovni cilj projektnog prijedloga je doprinos održivom lokalnom razvoju kroz uspostavu Hrvatskog centra koralja Zlarin. HCKZ će za cilj imati povećanje privlačnosti odredišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 (Otočić Drvenik i vezani lokaliteti) koja će se temeljiti na aktivnostima promocije i valorizacije prirodne baštine, te jačanju obrazovnih kapaciteta lokalnog stanovništva i posjetitelja o važnosti zaštite prirode sa svojim aktivnostima projekt izravno doprinosi rješavanju navedenih nedostataka: razvoj moderne posjetiteljske infrastruktura s inovativnim sadržajima, mogućnost interaktivnog sudjelovanja i edukacije posjetitelja u aktivnostima vezanim za podizanje svijesti o važnosti očuvanja ugroženih vrsta i zaštićenog područja, razvoj interpretacijsko-edukativnih programa za djecu i mlade, edukacija djelatnika HKCZ-a i partnerskih organizacija, ali i lokalne zajednice.

USERS: Ciljne skupine i krajnji korisnici ovog projekta su: 6 djelatnika HCKZ-a i 4 zaposlenika partnerskih organizacija –nedostaju znanja o modernom upravljanju prirodnom baštinom, modernim alatima i procesima koji su u skladu s tržišnim trendovima i zahtjevima posjetitelja; lokalno stanovništvo otoka Zlarina (284) – niska razina informiranosti i svijesti o prirodnom bogatstvu, te mjerama očuvanja istog; sadašnji (5.698) i budući posjetitelji odredišta prirodne baštine - imaju potrebu za ponudom atraktivne prirodne baštine koja pruža izravni doživljaj, te omogućava stjecanje novih znanja o prirodnoj baštini na aktivan i uključiv način; znanstvenici i istraživači – imaju potrebu za kvalitetnom infrastrukturom i opremom te sadržajima za učinkovitije provođenje istraživanja; osnovnoškolska djeca i mladi – imaju potrebu za kvalitetnijim edukacijskim sadržajima o samoj prirodnoj zaštiti i potrebi zaštite, volonteri – imaju potrebu inovativnih doživljavanja, upoznavanja i aktivnog doprinosa zajednici; svi stanovnici ŠKŽ - koji će također koristiti razvijene rezultate projekta, a postati će i bolje upoznati s prirodnom baštinom županije.

PARTNERS: NOSITELJ: Grad Šibenik; PARTNERI: Udruga Argonauta, JU Priroda -Ši.kn., TZ Zlarin.

Donatori: Europski strukturni i investicijski fondovi putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa“Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., uz sufinanciranje nositelja i partnera.

DURATION: Rok provedbe je 36 mjeseci, od 1. lipnja, 2018. do 1. lipnja, 2021.

BUDGET: Ukupna vrijednost projekta je 24.127.147,50. Grad Šibenik ostvario je 13.332.404,97 kuna bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa“Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island