Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 2023.-2025..

Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na svojoj sjednici održanoj 9. prosinca 2022. godine donio je odluke o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške u 2022. godini. Među odobrenim potporama u najvišoj kategoriji našla se i udruga Argonauta, a provedba odobrene potpore  započinje s 2. siječnjem 2023. godine.

Institucionalna podrška pruža materijalnu sigurnost potrebnu za daljnji razvoj udruge i pokriva troškove koji ne predstavljaju direktne troškove vezane uz provođenje projekata kao što su režijski troškovi, udio u plaćama zaposlenika udruge, troškove edukacije, troškove uredskog materijala i poštarine, troškove nabave informatičke opreme, održavanja čistoće prostora i slično.

Institucionalna podrška osigurala je materijalnu sigurnost za daljnji razvoj organizacije u smislu kreiranja i provođenja novih projekata te osiguranja novih financijskih sredstava za njihovu provedbu.  Zahvaljujući odobrenoj institucionalnoj podršci od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, udruzi Argonauta omogućen je daljnji razvoj i postizanje vizije i misije organizacije.

GOALS: Sukladno planiranim programima udruge: 1.Program: Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka - JEDRO 2.Program: Očuvanje prirode i okoliša 3.Program: Doprinos aktivnom građanstvu i mobilnosti mladih 4.Program: Doprinos regeneraciji kulturne baštine otoka Murtera 

USERS: ● građani, bez obzira na spol, dob, rasu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, ● predškolska djeca (5-8.godina), ● učenici, nastavnici i drugo nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola, ● djeca i mladi (13-30.god.), ● djeca i mladi s poteškoćama u razvoju, ● studenti, ● poduzetnici, ● roditelji i odgojitelji, ● udruge i inicijative građana, ● jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ● javne ustanove i institucije, ● turističke zajednice, ● predstavnici medija, ● posjetitelji i turisti

PARTNERS:

Donatori: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

DURATION: 02.01.2023.-31.12.2025.

BUDGET: 33.640,00 za 1.godinu korištenja potpore

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island