Kornati – važno je o moru znati 3.

Cilj projekta KORNATI – VAŽNO JE O MORU ZNATI 3 je jačanje svijesti o vrijednosti prirode, specifično Kornatskog otočja kroz edukacijske izlete/programe, izvođenje edukativnih ekoloških lutkarskih predstava (na temu biološke raznolikosti mora) te vođenje male eko-škole pod nazivom Murterska eko-patrola, kao tjedne izvanškolske aktivnosti za djecu osnovnoškolske dobi.

Komponenta I.:

Edukacijski program podrazumijevat će uvodni posjet Edukacijskom centru za održivi razvoj otoka i priobalja gdje će se pomoću foto i video zapisa te pregleda i interpretacije morske zbirke beskralježnjaka i akvarija djeca pripremiti za predavanja na terenu. Tijekom edukacijskog izleta u NP Kornati djeci će biti prikazana važnost zaštite prirode kroz teme iz geologije, kopnene i morske biologije, kulturno-povijesne baštine te demonstraciju terensko – istraživačkog rada u biologiji mora. U izvođenje edukacijskih programa uključit ćemo u iste grupe s djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu i tako stvoriti nov odnos prema različitosti i potaknuti njihovo međusobno podržavanje.

Komponenta II.:

Čudesni svijet kornatskog podmorja serija je edukativnih slikovnica koja govori o zaštiti morskog ekosustava i biološke raznolikosti mora kroz doživljaje morske kornjače. U sklopu prethodnih projekta slikovnice su poslužile kao inspiracija za nastanak dvije ekološke lutkarske predstave: Priča o vodi – Putovanje kapljice Bistrice i More je živo! U ovom projektu želimo predstave izvesti pred većim brojem djece/korisnika, te ćemo organizirati turneju po Šibensko-kninskoj županiji u proljeće 2016. Predstava će biti alat kojim će se predškolskoj i djeci prvih razreda osnovne škole na interesantan i zanimljiv način približiti tema zaštite prirode i važnosti očuvanja morske bioraznolikosti.

Komponenta III.:

Osnovat će se “Murterska eko-patrola” kao izvanškolska aktivnost koja će se održavati jednom tjedno u prostorima Edukacijskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja i bit će namijenjena mješovitoj grupi učenika osnovnoškolske dobi. Voditelj će u sklopu projekta a u suradnji s partnerskim organizacijama (JU NP Kornati i OŠ Murterski škoji) nadograditi edukacijski program koji će biti interdisciplinaran (biologija, geografija, ekologija) i sadržavat će 50% terenskog rada (akcije čišćenja obale, promatranje dupina,održavanje morskog akvarija, održavanje male zbirke beskralježnjaka, promatranje ptica, uočavanje i rješavanje ekoloških problema u lokalnoj zajednici itd.)

GOALS: Glavni cilj projekta je jačanje svijesti o vrijednostima prirode i okoliša, specifično morskog okoliša i Kornatskog otočja. Pojedinačni ciljevi: *informiranje i edukacija djece o vrijednostima Kornatskog otočja; *obogaćivanje izvanškolskih aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju; *inkluzija djece s poteškoćama u razvoju u redovan proces izvanškolskog učenja namijenjen djeci bez poteškoća; *jačanje suradnje različitih organizacija (intrasektorski i intersektorski); *jačanje svijesti drugih ciljnih skupina i šire javnosti o vrijednostima Kornatskog otočja i morske bioraznolikosti Jadranskog mora i *uspostava izvanškolske aktivnosti - Male eko-škole Murterske eko-patrole kao korak prema uspostavi sustavnijeg obrazovanja za prirodu i okoliš.

USERS: Izravni korisnici: *40 djece s poteškoćama u razvoju *40 djece iz odabranih osnovnih i srednjih škola iz Šibensko-kninske županije *150 predškolske djece s područja Šibensko-kninske županije *4 zaposlenika udruge *3-4 volontera udruge *4-5 darovite djece iz OŠ Murterski škoji *10-20 učenika OŠ Murterski škoji

PARTNERS: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Kamenčići Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Općina Murter - Kornati JU NP Kornati Osnovna škola Murterski škoji

Donatori: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

DURATION: studeni 2015. - lipanj 2016.

BUDGET: 50.000,00 kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island