Kornati – važno je o moru znati 6.

Kornatsko otočje jedan je od najljepših dijelova Sredozemlja ne samo zbog prirodnih specifičnosti već i zbog kulturno-povijesnih vrijednosti. Kao takvo suočava se s problemima koji uključuju veliki broj posjetitelja, nekontrolirano postupanje s otpadom, nekontroliranu gradnju te druge oblike antropogenog narušavanja krajobraza/okoliša ali i nedovoljne edukacije mladih i djece o vrijednostima Kornatskog otočja koje je u cijelosti zaštićeno odnosno pod režimom zaštite, dio kao nacionalni park, a dio kao značajni krajobraz. Zbog opsežnog nastavnog programa, izobrazba o okolišu se samo okvirno ostvaruje unutar nekoliko predmeta. Ona često slijedi tradicionalnu podjelu na znanstvene discipline, što sprječava ostvarivanje interdisciplinarnosti, a time i cjelovito razumijevanje problematike okoliša potrebno za njegovo očuvanje i zaštitu. Lokalne kulturno povijesne vrijednosti se pak u okviru nastavnog programa iz povijesti i geografije slabo obrađuju.

Kroz tri komponente projekta, u suradnji s partnerima, pokušat će se riješiti neki od problema uočenih u lokalnoj zajednici: provest će se edukacija o  okolišu za djecu djecu vrtićkog uzrasta te djecu osnovnoškolske dobi, u projektne aktivnosti uključit će se i ranjive skupine društva (osobe s invaliditetom, teškom pokretljivosti i poteškoćama u razvoju), a  navedenim aktivnostima doprinijet će se očuvanju okoliša Općine Murter- Kornati te podizanju kvalitete života u zajednici.

Komponeneta I.: Edukacijski programi na temu Kornatskog otočja

Tijekom edukacijskog izleta u NP Kornati djeci će biti prikazana važnost zaštite prirode kroz teme iz geologije, kopnene i morske biologije, kulturno-povijesne baštine te demonstraciju terensko – istraživačkog rada u biologiji mora. U izvođenje edukacijskih programa uključit ćemo u iste grupe djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu i na taj način stvoriti nov odnos prema različitosti i potaknuti njihovo
međusobno podržavanje.

Komponenta II.: MORE JE ŽIVO, predstava za djecu

Predstava će biti alat kojim će se predškolskoj i djeci prvih razreda osnovne škole na interesantan i zanimljiv način
približiti tema zaštite prirode i važnosti očuvanja morske bioraznolikosti. Predstava More je živo inspirirana je serijom edukativnih slikovnica Čudesni svijet kornatskog podmorja koja govori o zaštiti morskog ekosustava i biološke raznolikosti mora kroz doživljaje morske kornjače-glavate želve. Predstava će se izvoditi u proljeće 2022.

Komponenta III.: Argonautina Eko- patrola, vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

U sklopu projekta mješovita grupa učenika osnovnoškolske dobi (5.-8.razreda) iz Osnovne škole Vodice sudjelovat će u vannastavnom edukacijskom programu za održivi razvoj. Metodama neformalnog obrazovanja i informalnog učenja osigurat će se dodana vrijednost edukacijskog programa te sudjelovanje, aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih u društvene tokove njihovih lokalnih zajednica od najranije dobi.

CILJEVI: Cilj projekta KORNATI – VAŽNO JE O MORU ZNATI 6 je jačanje svijesti o vrijednosti prirode, specifično Kornatskog otočja kroz edukacijske programe, izvođenje edukativnih ekoloških lutkarskih predstava (na temu biološke raznolikosti i zaštite mora) te vođenje male eko-škole pod nazivom Murterska eko-patrola, kao tjedne izvanškolske aktivnosti za djecu osnovnoškolske dobi.

KORISNICI: Djeca vrtićke dobi i osnovnoškolskog uzrasta Šibensko- kninske županije Djeca i mladi s poteškoćama u razvoju Djeca i mladi s invalitditetom i smanjenom pokretljivosti

PARTNERI: Općina Murter - Kornati, JU NP Kornati, Dječji vrtić Spužvica Tisno, Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Udruga Aurora, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Osnovna škola Vodice

Donatori: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

TRAJANJE: 10. studenog 2021.-31.kolovoza 2022.

VRIJEDNOST: 100.000,00 Kn

Još naših projekata.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka