KORNATI – VAŽNO JE O MORU ZNATI 7.

Cilj projekta KORNATI – VAŽNO JE O MORU ZNATI 7 je jačanje svijesti o vrijednosti prirode, specifično Kornatskog otočja kroz edukacijske programe, izvođenje edukativnih ekoloških edukativnih radionica za djecu na temu biološke raznolikosti i zaštite mora te vođenje male eko-škole pod nazivom Murterska eko-patrola, kao tjedne izvanškolske aktivnosti za djecu osnovnoškolske dobi.

Komponenata I.: Edukacijski programi na temu Kornatskog otočja

Tijekom edukacijskog izleta u NP Kornati djeci će biti prikazana važnost zaštite prirode kroz teme iz geologije, kopnene i morske biologije, kulturno-povijesne baštine te demonstraciju terensko – istraživačkog rada u biologiji mora. U izvođenje edukacijskih programa uključit ćemo u iste grupe djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu i na taj način stvoriti nov odnos prema različitosti i potaknuti njihovo međusobno podržavanje. Dosadašnja praksa ovako provedenih izleta pokazala je veliku razinu zainteresiranosti djece te su radionice polučile visoku razinu edukacije, ali i socijalizacije.

Komponenta II.: Eko srijeda, radionica za djecu predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole

Kroz ovaj projekt organizirali bismo sustavnu edukaciju djece predškolske i osnovnoškolske dobi vezano za zaštitu prirode, okoliša, s naglaskom na morski okoliš, a sve sa svrhom educiranja djece od najranije dobi kako bismo podigli svijest o važnosti očuvanja vlastitog zavičaja te od najranijih dana stvorili male ekologe koji će činiti pozitivne promjene u društvu. Radionice će se odvijati jednom tjedno te će biti besplatne za sudionike. Suradnja će se uspostaviti sa vrtićem i osnovnim školama, a za rad s djecom bit će angažirana mlada osoba koja je dugi niz godina volonterka udruge Argonauta i koja posjeduje znanja i vještine za rad s mladima. Novozaposlenoj mladoj osobi bit će asistent zaposlenik Argonaute, a u izvedbi radionica pomoći će međunarodni volonteri.

Komponenta III.: Argonautina Eko- patrola

U sklopu projekta zaposlit ćemo mladu osobu ili osobu s odgovarajućim volonterskim iskustvom, na ugovor
o djelu. Ta osoba će biti Voditelj/ica male eko-škole “Argonautine eko-patrole”. Eko patrola će se održavati jednom tjedno u prostorijama osnovne škole Vodice ili na otvorenom, ovisno o vremenskim prilikama, i bit će namijenjena mješovitoj grupi učenika osnovnoškolske dobi iz OŠ Vodice. Voditelj će u sklopu projekta a u suradnji s partnerskim i suradničkim organizacijama (JU NP Kornati i OŠ Vodice) razvijati postojeći edukacijski program koji će biti interdisciplinaran (biologija, geografija, ekologija) i sadržavat će 50% terenskog rada (akcije čišćenja obale, promatranje dupina, održavanje morskog akvarija, održavanje male zbirke beskralježnjaka, promatranje ptica, uočavanje i rješavanje ekoloških problema u lokalnoj zajednici i sl.).

GOALS: Glavni cilj projekta je jačanje svijesti o vrijednosti prirode, specifično Kornatskog otočja. Pojedinačni ciljevi: *informiranje i edukacija djece i mladih o vrijednostima Kornatskog otočja; *obogaćivanje izvanškolskih aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju; *inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan proces izvanškolskog učenja namijenjen djeci bez poteškoća; *jačanje suradnje različitih organizacija (intrasektorski i intersektorski) *jačanje svijesti drugih ciljnih skupina i šire javnosti o vrijednostima Kornatskog otočja i morske bioraznolikosti Jadranskog mora, *uspostava kontinuirane cjelogodišnje izvanškolske aktivnosti - Eko-patrole kao korak prema uspostavi sustavnog obrazovanja za prirodu i okoliš;

USERS: Djeca i mladi Šibensko- kninske županije

PARTNERS: Općina Murter-Kornati, OŠ Vodice, Dječji vrtić Spužvica, Tisno, Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga Aurora, Šibenik, Udruga Kamenčići Šibenik, JU NP Kornati.

Donatori: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

DURATION: 13.10.2022.-31.08.2022.

BUDGET: 120.374,11

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island