Lokalni info centar za mlade otoka Murtera.

Nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta a partneri su Općina Murter-Kornati i INFO zona Split. Suradnici na projektu su: HZZ područni ured Šibenik, Ronilački centar Tramonto, Udruga za edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti Filmaktiv, Rijeka, Informacijski centar Europe Direct Šibenik i Udruga za poboljšanje kvalitete življenja Jadranski kovač, Biograd n/m.

Lokalni info-centar „O-točka“ bit će otvoren za korisnike 6 sati svakog dana od utorka do subote. LIC će pružati usluge informiranja i savjetovanja u prostoru: grupno i individualno. Grupno savjetovanje će biti organizirano putem predavanja, predstavljanja, radionica, tribina (po razrađenom tematskom programu). Individualno savjetovanje će se odnositi na usluge pomoći u pisanju životopisa, motivacijskog pisma, molbi za posao, printanje istih i slanje faksom, pomoć u otvaranju e-maila, skeniranje potrebnih dokumenata, usluga korištenja interneta i kompjutera za različite svrhe, pomoć u komunikaciji s institucijama u slučaju potrebe za nastavkom obrazovanja (koji program mobilnosti koristiti u skladu s profilom osobe), gdje volontirati (u skladu sa željama mlade osobe) u lokalnoj zajednici ili u inozemstvu, pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za volontiranju u inozemstvu, upućivanje mladih na institucije i savjetovališta koje im mogu dalje pomoći sa specifičnim upitima, problemima ili informacijama.

U rad LIC-a uključit ćemo lokalne volontere u dobi od 15 do 29 prema interesu i motivaciji prema četiri volonterske pozicije detaljno opisane u obrascu 8 – opis volonterskog mjesta rada.

U sklopu projekta planira se zapošljavanje mlade osobe odgovarajućih kvalifikacija i iskustva kao Voditelja/ice Lokalnog info-centra. Novozaposlena mlada osoba će polaziti edukaciju za voditelja LIC-a koju će organizirati Regionalni info-centar –Info zona, Split, prema standardima Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih.

Za informiranje mladih koristit ćemo sljedeće medijske kanale i alate: web stranice www.argonauta.hr – rubrika Info-centar za mlade O-točka; Facebook profil LIC-a, zidne novine – oglasne ploče; YouTube i SoundCloud kanal (za kratke video i radio forme); letci i plakati za najavu događanja; printani pozivi i natječaji u prostoru na oglasnim pločama u 4 otočka mjesta; te druge alate po potrebi.

Sve aktivnosti projekta temeljit će se i provoditi u duhu i na principima multikulturalnosti, tolerancije, rodne i spolne ravnopravnosti, ljudskih prava, nenasilnog rješavanja sukoba i ravnopravnog sudjelovanja mladih.

Godišnji plan rada Lokalnog info-centra „O-točka“ bit će organiziran na mjesečnoj razini kroz različite teme od interesa za mlade. Svaki mjesec u redovitim aktivnostima informiranja biti će stavljen naglasak na određenu temu te će biti organizirano najmanje jedno javno događanje posvećeno temi.

GOALS: Opći cilj projekta je osnažiti kapacitet udruge za rad na informiranju mladih na lokalnoj razini te time poboljšati kvalitetu život mladih na otoku Murteru. Posebni ciljevi projekta su: promoviranje mobilnosti mladih, njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje u zajednici i doprinos stvaranju poduzetničke kulture kod mladih u lokalnoj zajednici.

USERS: Opća populacija mladih otoka Murtera i okolice u dobi od 15 do 29 godina.

PARTNERS: Info zona Split i Općina Murter-Kornati

Donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih RH

DURATION: studeni 2015. - studeni 2016.

BUDGET: 83.500,00 kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island