Međunarodni arheološki kamp Colentum Murter.

Međunarodni arheološki kamp „Colentum“ djeluje na prostoru prapovijesne gradine i antičkog naselja koje se identificira sKolentom iz djela starih pisaca. Prvi kamp održan je 2012. godine, a organizacijski tim kampa čine Udruga Argonauta, Muzej Grada Šibenika, Sveučilište u Zadru te Filozofski fakultet iz Zagreba. Osmišljen je kao spoj istraživanja, predavanja i kreativnih radionica, a okuplja zvučna imena iz područja arheologije, podmorske arheologije, profesore i studente domaćih i međunarodnih sveučilišta. Uz terenski rad, koji se provodi dijelom na kopnu, a dijelom obuhvaća pomorska istraživanja, kamp prati i predavanja referentne tematike, provodi razne vježbe, sanacije arheološkog nalazišta Colentum, posjet arheološkim nalazištima u blizini i sl. Akademska vrijednost kampa procijenjena je s 3 ECTS boda.

Do sada su održana četiri međunarodna arheološka kampa koja su polučila izuzetne rezultate. Jedan od značajnih rezultata istraživanja je saznanje da je Colentum bio više od maritimne vile kako  se pretpostavljalo do tada – Colentum je bio veliki objekt koji se koristio od antike (1.st.) pa do 5. ili 6. stoljeća, a moguće je čak i u srednjem vijeku, te se protezao na prostoru dugom najmanje 25 metara. Uz to, pronađeni su brojni ostaci mozaika, čepova i raznih ulomaka amfora, ulomci fine i grube keramike, lampice i tegule i dr., a podmorskim istraživanjima utvrđeni su ostaci, pretpostavlja se, antičkog pristaništa koje se protezalo od punte pod Gradinom do današnje Marine Hramina.

Uz stručnu podršku organizatora te financijsku podršku Općine Murter Kornati, Turističke zajednice općine Murter-Kornati, Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Županije šibensko- kninske te Ministarstva kulture, očekuje se da će i budući arheološki kampovi polučiti jednako vrijedne rezultate i otkriti nove tajne Colentuma ali usput i pridonijeti razvoju kako edukacijskog, tako i kulturnog turizma.

GOALS: *znanstvena i turistička valorizacija arheološkog nalazišta Colentum *razvoj kulturnog i edukativnog turizma na otoku Murteru

USERS: *studeni arheologije, *profesori i drugi stručnjaci iz arheologije, *mladi s posebnim potrebama, *lokalna zajednica.

PARTNERS: Muzej grada Šibenika, Arheološki odsjek Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki odsjek Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru, Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Donatori: Općina Murter-Kornati, Turistička zajednica općine Murter-Kornati, Turistička zajednica županije Šibensko-kninske.

DURATION:

BUDGET: 30.000,00 kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island