Plava Eko-patrola.

Plava Eko-patrola – vannastavni edukacijski program za održivi razvoj u priobalnim i otočnim lokalnim zajednicama Šibensko-kninske županije namijenjen osnovnim školama“ projekt je osmišljen s ciljem osiguranja prilike za sustavnu vannastavnu edukaciju o održivom razvoju  za učenike viših razreda osnovnih škola na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije, kroz koji će se metodama neformalnog obrazovanja i informalnog učenja osigurati dodana vrijednost edukacijskog programa te sudjelovanje, aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih u društvene tokove njihovih lokalnih zajednica od najranije dobi.

Osiguravajući u budućnosti osviještene pojedince, opremljene alatima i vještinama kojima će biti u mogućnosti kroz svoj osobni i profesionalni angažman djelovati na društvenu promjenu u smjeru održivog razvoja u svojim lokalnim zajednicama.

Provedba projekta dodatno će osnažiti partnerstvo nositelja udruge Argonauta s partnerima na projektu Općinom Murter-Kornati, Osnovnom školom Murterski škoji i Lokalnom akcijskom grupom LAG More 249 u zajedničkom širem doprinosu promicanju održivog razvoja na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije.

GOALS: Svrha predloženog projekta je riješiti problem nepostojanja prilika za sustavnu vannastavnu edukaciju o održivom razvoju za učenike osnovnih škola u otočnim i priobalnim lokalnim zajednicama te tako osnažiti doprinos OCD-ova održivom društvenom razvoju istih i društva u cjelini. Stoga će naš projekt imati dva specifična cilja: 1. Doprinijeti povećanju uloge organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja učenika osnovnih škola u lokalnim zajednicama na otočnom i obalnom dijelu Šibensko-kninske županije u području održivog razvoja, razvojem, testiranjem i implementacijom interdisciplinarnog vannastavnog edukativnog programa za održivi razvoj za učenike viših razreda OŠ. 2. Osnažiti partnerstva lokalnih dionika (osnovnih škola, učenika, lokalne samouprave i OCD-ova i dr.) u priobalnim i otočnim zajednicama Šibensko-kninske županije u podizanju svijesti o održivom razvoju kroz provedbu interdisciplinarnog vannastavnog edukativnog programa za održivi razvoj za učenike viših razreda OŠ.

USERS: -OSNOVNE ŠKOLE NA OBALNOM I OTOČNOM DIJELU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - U projektu planiramo sudjelovanje 7 osnovnih škola s područja provedbe projekta i to: OŠ Murterski škoji, Murter; OŠ Vjekoslav Kaleb, Tisno; OŠ Pirovac, OŠ Vodice, OŠ Brodarica, OŠ Primošten i OŠ Rogoznica -NASTAVNICI I ZAPOSLENICI UKLJUČENIH OŠ, ZAPOSENICI LOKALNIH SAMOUPRAVA,ZAPOSLENICI I/ILI ČLANOVI LOKALNIH OCD-A TE PREDSTAVNICI NOSITELJA I PARTNERA -DJECA/UČENICI VIŠIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA OBALNOM I OTOČNOM DIJELU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE -VOLONTERI

PARTNERS: NOSITELJ: Udruga Argonauta; PARTNERI: Općina Murter- Kornati, LAG More 249, Osnovna škola Murterski Škoji

Donatori: Ured za udruge vlade RH putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

DURATION: 22 mjeseca, od 1. lipnja, 2019. godine do 31. ožujka, 2021.

BUDGET: Ukupna vrijedsnost projekta je 1.280.000,00 Kn od čega 1.152.000,00 kn financira donator a ostatak sufinanciraju nositelj i partneri.

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island