Plavi projekt.

“Plavi projekt- doprinos razvoju programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu” naziv je projekta kojeg provodi udruga Argonauta u partnerstvu s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu i Morskim obrazovnim centrom iz Pule. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ostvaren je u sklopu  Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“  2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda te Poziva “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”.

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (VFSZ) studenti nemaju mogućnost sustavno i kontinuirano primjenjivati znanja stečena tijekom studija uključivanjem u društveno korisne projekte, što je razlog nedovoljnom doprinosu studenata održivom razvoju zajednice, a potencijal da kroz aktivno sudjelovanje u društvu mogu izgrađivati svoje pozitivne stavove i ponašanja, nedovoljno je iskorišten.

Svrha projekta je riješiti problem nepostojanja prilika za uključivanjem studenata VFSZ u društveno korisne projekte u suradnji s organizacijama civilnoga društva te tako doprinijeti razvoju građanskog angažmana studenata. Jedan od uzroka definiranog problema je nepostojanje kvalitetnog i održivog programa DKU, koji bi omogućio prilike za sustavno i aktivno uključivanje studenata u rad OCD te iskoristio potencijal kojeg predstavlja sinergijsko uključivanje nastavnika i studenata visokoobrazovnih institucija i OCD u rješavanje konkretnih problema lokalne zajednice. Istraživanjem potreba studenata,zaposlenika i volontera OCD-a te stanovništva lokalnih zajednica, temeljenom na dosadašnjem radu partnerskih organizacija, projektom je definirana tema društveno korisnog projekta u koji će se studenti imati priliku uključiti- očuvanje morskog okoliša. Stoga će i program DKU biti proveden na kolegijima preddiplomskog studija veterinarske medicine u sklopu kojih se podučavati metode praćenja populacija i liječenja zaštićenih morskih životinja. Suradnja VFSZ s OCD-ovima omogućit će potpuno novi pristup učenju od onoga na koji su studenti navikli, te time potaknuti njihovo aktivno i svrhovito sudjelovanje u životu lokalne zajednice svojim stručnim doprinosom.

 

 

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  1. Razvoj programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

U prvoj aktivnosti, studenti  i profesori bit će educirani o DKU, a suradnjom profesora i zaposlenika OCD-a u razvoju mentorskih programa za studente,postupnim uvođenjem programa DKU te uređenjem edukacijskog centra na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu povećat će se građanski angažman studenata VFZG.

  1. Pilot provedba programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Studenti će se upoznati s radom OCD-a (Udruge Argonauta i Morskog obrazovnog centra Pula), gospodarskom i demografskom strukturom lokalnog stanovništva te će im biti prepušteno planiranje i provedba društveno korisnih projekata u kojima mogu koristiti vještine i znanja stečena na fakultetu.

  1. Evaluacija pilot programa društveno korisnog učenja i diseminacija rezultata

Izrađeni programi DKU bit će vrednovani, te će se izradom priručnika i evaluacijskog  izvještaja o provedbi DKU na VSFZ-u, razviti kvalitetno i održivo partnerstvo.

  1. Promidžba i vidljivost

Promocija projekta u javnosti i medijima kroz cijelo razdoblje trajanja projekta.

  1. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije provodit će se kroz cijelo razdoblje trajanja projekta.

 

GOALS: 1) Povećati broj građanski aktivnih studenata pripremom i provedbom programa DKU na VFSZ-u kroz suradnju visokoobrazovne institucije s organizacijama civilnog društva. 2) Razviti održivo dugoročno partnerstvo VFSZ-a, Udruge Argonauta,i MOC-a Pula kroz potporu studentima u razvoju društveno korisnih projekata iz područja praćenja populacija i zaštite morskih životinja.

USERS: Studenti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu; Članovi organizacija civilnog društva; Nastavnici i zaposlenici Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

PARTNERS: Veterinarski fakultet u Zagrebu; Morski obrazovni centar Pula.

Donatori: Europska unija - Europski socijalni fond Državni proračun RH

DURATION: Projekt traje 18 mjeseci (25.04.2018.-25.10.2019.)

BUDGET: 1.004.727,31 Kn

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island