PODCAST “EKO PATROLA”.

GOALS: Ovom emisijom želimo djelovati na problem neinformiranosti i needuciranosti ciljnih skupina o građanskom pravu na zdrav i očuvan okoliš koje je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantirano Ustavom i drugim zakonima RH i EU te međunarodnim konvencijama. Građani ne poznaju svoja građanska prava vezana uz zaštitu prirode i okoliša, ne znaju na koje legalne i učinkovite načine mogu djelovati da bi ih ostvarili. Emitiranjem ove emisije, kroz informiranje, promoviranje i edukaciju podižemo svijest i izgrađujemo kompetencije (znanja, vještine i stavove ) građana/javnosti koji dovode do odgovornog ponašanja pojedinaca i zajednice prema održivom korištenju prirodnih resursa, očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirode i okoliša. Ovom emisijom želimo tematizirati ustavno građansko pravo na zdrav i očuvan okoliš i time doprinijeti i podržati temeljna ljudska prava i javni interes.

USERS: Opća javnost Šibensko-kninske županije

PARTNERS: Radio Ritam Šibenik

Donatori: Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

DURATION: 1.1. - 31.12. 2023.

BUDGET:

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island