POSADIMO ZELENIJU BUDUĆNOST.

Zamislite da umjesto cijelog jednog brda smeća, nikne nova šuma, novi djelić našeg planeta, zalog za zeleniju budućnost!

Svakog ljeta svjedoci smo požara sve većih razmjera koji nose velike prirodne katastrofe, gutaju pred sobom šume, domove, ljudske živote. Vatrogasci ulažu velike napore da bi obranili od požara svako područje koje se nađe u opasnosti, a možemo li i mi nešto napraviti? Edukacijom vezano za prevenciju požara i važnost šuma, našim projektom “Posadimo zeleniju budućnost” pridonijet ćemo smanjenju rizika od požara i osvještavanju lokalne zajednice o ovom problemu. Edukacija će biti posebno usmjerena na djecu, koja će kroz Eko patrolu, našu dugogodišnju eko školu, učiti o temama važnim za očuvanje šuma i sprječavanje požara.

Glavna aktivnost projekta bit će usmjerena na pošumljavanje saniranog deponija Leć. Od nekadašnjeg odlagališta smeća, napravit ćemo zajedničkim snagama novu šumu! Grad Vodice dobit će novu zelenu oazu, a svi zajedno dat ćemo zalog za zeleniju budućnost. Pošumljavanje će se provesti u listopadu, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa.

Osim što će nastati nova pluća zemlje, šuma će biti edukativnog karaktera, te će služiti kao prostor za edukaciju o šumama za buduće generacije.

Projekt podržava Procter and Gamble kroz godišnju donaciju udruzi Argonauta. Kupnjom P&G proizvoda od 01.06. do 31.08.2022. možete i Vi dati doprinos u kupnji 7000 sadnica za pošumljavanje saniranog deponija Leć u Vodicama.

POSADIMO ZAJEDNO ZELENIJU BUDUĆNOST!

GOALS: -Pošumljavanje saniranog deponija Leć -Edukacija lokalne zajednice o očuvanju šuma i prevenciji šumskih požara -Povezivanje i suradnja dionika koji djeluju na području pošumljavanja, u cilju prevencije požara i očuvanja šuma

USERS: -Lokalno stanovništvo Grada Vodica -Djeca osnovnih škola ŠIbensko - kninske županije

PARTNERS: Grad Vodice

Donatori: Procter and Gamble

DURATION: 2022.

BUDGET: 150.000,00 KN

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island