PROACTIVE ECOLAND STRATEŠKO PARTNERSTVO.

Projekt se temelji na trenutnoj kritičnoj klimatskoj situaciji i ima za cilj doprinijeti održivoj budućnosti za sve kroz dizajn društvene igre i online platforme.

Cilj je omogućiti podizanje svijesti i posvećenost ponašanju promjena među mladima i organizacijama koje olakšavaju prilike za angažman u zagovaranju i sudjeluju u kreiranju politike u vezi s obrazovanjem za okoliš i djelovanjem vezanim uz klimatske promjene, budući da će poduzete radnje dati jaču platformu te utjecati na kreiranje lokalne politike

GOALS: Ciljevi: -Poticati proekološko ponašanje među mladima, podizati svijest o samoodrživosti, motivirati na poduzimanje proaktivno djelovanje za zaštitu planeta i usporavanje klimatskih promjena; -Napraviti društvenu igru koja ima za cilj podići svijest unutar ciljnih skupina o aktivnostima koje mogu poduzeti u svojoj lokalnoj zajednici u cilju zaštite planeta; - Stvoriti platformu za razmjenu informacija, dobre prakse, inspiracije i motivacije za buduće aktivnosti koje su međusobno povezane s kroz board game; Očekivani rezultati: - Osnažiti mlade i dionike da promijene svoj način razmišljanja prema proaktivnijem i ekološki prihvatljivijem pristupu; - Uključeni mladi/dionici postat će kreatori promjena kako bi podigli svijest i stekli vještine i znanja korištenjem; društvene igra i online platforme; Ishodi projekta: - Podići svijest o zaštiti okoliša; - Izraditi društvenu igre; - Stvoriti online platformu za ekološke aktivnosti; - Podržati umrežavanje između dionika.

USERS: Primarna ciljna skupina su mladi od 13 do 18 godina i mladi od 19 do 30 godina; sekundarna ciljna skupina su djelatnici koji rade s mladima, učitelji i odgojitelji u različitim obrazovnim sektorima te roditelji. Treće, ciljamo i na različita javna tijela (npr. općinske službe povezane s temom projekta) koja definiraju lokalne i kreiranje regionalne politike. Kao dio sekundarne skupine ciljamo na roditelje mladih, njihove obitelji, a u kasnijoj fazi i šire zajednice u kojima smo aktivni. Ovome pristupamo postupnim koracima, od izgradnje snažnog, obrazovanog i podržavajuća mreža preduvjet je za stabilnu i kontinuiranu promjenu svijesti. Slično procesima treniranja, svaki korak je siguran i dobro utemeljen prije poduzimanja sljedećeg. Mladi su pokretači ove promjene, a naše organizacije jasno vide kao podršku znanjem i iskustvom, resursima i kreiranjem politike. Ovom projektu također dodajemo popis pridruženih partnera (neki od njih su srednje škole) koji su već iskazali su interes za stjecanje budućih resursa i metoda za rad na ovoj temi. Oni će biti kontaktirani za svrhe testiranja i koristi od konačnog rezultata. Očekuje se još pridruženih partnera kada projekt započne.

PARTNERS: VIRTAIN KAUPUNKI, Finska Odred izviđača pomoraca Posejdon, Hrvatska, Split ASOCIACION PROMESAS Promotora de Metodologías Educativas para una Sociedad Alternativa y Sostenible,Španjolska Udruga Argonauta, Hrvatska Vzw Elegast, Belgija Produções Fixe Unipessoal Lda, Portugal

Donatori: FINSKA NACIONALNA AGENCIJA ZA ERSMUS+ PROGRAM

DURATION: 01.10.2022.-30.09.2024.

BUDGET: 250.000,00 EUR

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island