Projekt: TANGRAM.

Akronim projekta TANGRAM, skračenica je za puni naziv koji glasi: “Transnacionalni resursi nacionalnih parkova i parkova prirode na jadransko-jonskom turističkom tržištu”/”Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace”.

Ovaj projekt na kojemu udruga Argonauta sudjeluje kao partner, otpočeo je 1. veljače 2020. a trajat će do 31.srpnja 2022. Projekt je financiran u sklopu Interreg programa ADRION kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove.

Sažetak projekta: ADRION regija predstavlja jednu od najbogatijih regija u Europi u terminima kulturne raznolikosti s izrazitim bogatstvom različitih kultura, tradicija, jezika, religija i arhitektonske baštine, u rasponu od Antike do modrenog doba.

No ipak razina pristupačnosti i prezentacije kulturnih i krajobraznih turističkih atrakcija značajno varira među zemljama ovog područja, a najviše u razini pristupačnosti nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih dijelova prirode kao turističkih atrakcija.

Projekt TANGRAM pružit će inpute i rješenja s ciljem razvoja optimalnog okvira za koordinaciju odgovarajućih aktivnosti i podržat će razvoj transnacionalnih strategija za zajedničku promociju zaštićenih dijelova prirode (NP,PP i dr.) u Jadransko-jonskoj regiji, kao turističkih destinacija, zahvaljujući razvoju TANGRAM Transnacionalne mreže, koja će pak biti razvijena kroz benchmarking proces najboljih praksi u regiji.

Lokalne inicijative ne nadopunjuju se i ne slijede uvijek integrirani pristup, ali će kroz ovaj projekt biti uključene u lokalne akcijske planove i u Transnacionalni akcijski plan, koji će identificirati buduće zajedničke aktivnosti na ADRION području.

TANGRAM će poduprijeti modele održivog turizma kroz valorizaciju i promociju zaštičenih dijelova prirode kao turističkih destinacija, umreženih s ostalim glavnim kulturnim i prirodnim resursima Jadransko-jonske regije, na temelju zajednički razvijenih metodoloških alata i novim sustavom upravljanja temeljenim na participativnom pristupu.

Drugačiji set ponude turističkih proizvoda, temeljen na jedinstvenom i inovativnom transnacionalnom modelu, obogatit će turističku ponudu ADRION regije i omogućiti tokove turista, posebno izvan glavne sezone, stimulirati konkurentnost malih i srednjih poduzeća, poboljšati javne i private transnacionalne suradnje među dionicima u lancu turističke ponude i  podići kvalitetu života lokalnog stanovništva, što će biti testirano lokalnim pilot akcijama.

 

 

 

GOALS: Svrha projekta je izgradnja i promicanje turističkog brenda ADRION, promocijom održive valorizacije i integracije brenda u turističku ponudu nacionalnih parkova i parkova prirode kao turističkih resursa s dodatnim potencijalom, kroz inovativan siustav upravljanja temeljen na suradnji između dionika.

USERS: Jedinice lokalne/regionalne samouprave; Ministarstva, Javne institucije iz turističkog sektora; Pružatelji javnih usluga/infrastrukture; Javne ustanove za zaštitu prirode; Zainteresirane javnosti uključujući OCD-ove; Sveučiliišta i istraživački instituti; Mala i srednja poduzeća (SME); Organizacije za podršku poduzetništvu; Opća javnost; Turisti.

PARTNERS: NOSITELJ: Općina Monza - Italija; PARTNERI: Udruga Argonauta - Murter, Hrvatska; DELTA 2000 Consortium Company with limited liability - Italija; RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica - Slovenija; Tourism Bohinj - Slovenija; Development Agency of Evia SA - DAE - ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) - Grčka; CSO Proactive - Srbija; Regional Agency for Socio-Economic Development – Banat - Srbija; Banja Luka Tourist Board - Bosna i Hercegovina; University of Vlora "Ismail Qemali" - Albanija.

Donatori: EU kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove

DURATION: 30 mjeseci 01.02.2020. - 31.01.2023.

BUDGET: 1 645 945.00 eur

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island