RECinMED – Uključive energetske zajednice za obnovljivu energiju na Mediteranu.

Akronim projekta RECinMED, skračenica je za puni naziv koji glasi: “Uključive energetske
zajednice na Mediteranu”/” A multitude of inclusive Renewable Energy Communities in the
Mediterranean Region ”. Ovaj projekt na kojemu udruga Argonauta sudjeluje kao partner, otpočeo
je 1. siječnja 2024. a trajat će do 30. lipnja 2026. Projekt je financiran u sklopu Interreg Euro-MED
programa 2021.-2027. kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development
Fund (ERDF)) i IPAII fondove.

Energetska tranzicija može se oslanjati samo na izravnu uključenost svih aktera koji djeluju na
teritoriju: građani, javna tijela, privatna poduzeća i znanstvene institucije. Potrebna je jača suradnja
na transnacionalnoj razini kako bi se poboljšao integrirani pristup, inovirajući postojeće modele na
temelju najboljih praksi i studija provedenih u različitim područjima.

RECinMED, kroz partnerstvo sastavljeno od 11 projektnih partnera koji dolaze iz 9 zemalja i tri
pridružena partnera, ima za cilj testiranje inovativnih rješenja u cilju poticanja stvaranja i dobro
funkcioniranje REC-ova. Projekt nastoji promicati održivost i energetsku neovisnost u
mediteranskom području poticanjem razvoja višestrukih zajednica obnovljivih izvora energije koje
su inkluzivne i uključuju suradnju između različitih dionika.

Projekt će razviti novi FORUM za suradnju i aktivnosti koordinacije na transnacionalnoj razini te
ojačati umrežavanje i pozitivno prelijevanje među projektima koji se tiču energetskih zajednica.
Osim toga, osnovat će se tri radne skupine za analizu postojećeg znanja te provoditi pilot akcije u tri
različita konteksta: urbana područja, ruralna područja i otoci. Svaka će se radna skupina suočiti s
određenim izazovima i moći će identificirati najbolji način prijenosa i povećanje kvalitete
provjerenih rješenja u novim područjima.

Krajnji rezultati projekta bit će prikazani u izvješćima o testiranju novonastalih rješenja, izvješća o
novim inicijativama za uključivanje dionika i pilot planovima zajedno s izvješćima o kontinuiranoj
procjeni kvalitete provedbe i upravljanja projektom, uključujući i komunikaciju.

Prioritetni program: Greener MED
Specifični cilj RSO2.4: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu.
Misija projekta: Promicanje zelenih stambenih područja
Kategorija projekta: Test projekt (tematski projekt)

 

GOALS: Projekt je usmjeren na doprinos energetskoj tranziciji mediteranske regije, pomicanjem od fosilnih goriva prema otpornim modelima koji se temelje na obnovljivim izvorima energije. Energetske zajednice za obnovljivu energiju stvaraju preduvjete za razvoj socioekoloških lokalnih udruženja koja će potaknuti transnacionalna inovativna rješenja za ugljično neutralan život područja koja će pomoći lokalnim zajednicama da smanje svoju energetsku ovisnost i spriječe energetsko siromaštvo.

USERS: Javni, civilni i profitni sektor na uključenim područjima.

PARTNERS: 1. SCHOOL CENTER VELENJE (SI) 2. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITY OF BOLOGNA (IT) 3. ENERGIES 2050 (FR) 4. Granada City Council (ES) 5. Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo (PT) 6. Agency for the Sustainable Development (IT) 7. NGO Argonauta (HR) 8. Municipality of Smolyan (BG) 9. Neapolis University Pafos (CY) 10. PUBLIC INSTITUTION RERA S.D. FOR COORDINATION AND DEVELOPMENT OF SPLIT DALMATIA COUNTY (HR) 11. Active City of Derventa (BA)

Donatori: Interreg Euro-MED programa 2021.-2027. kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove.

DURATION: 1.1.2024. - 30.6.2026.

BUDGET: 190.707,80 EUR (partnerski udio)

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island