Od planova do stvarnosti – Obnovljiva prilika za budućnost / From plans to reality – Renewable Chance for Future.

Projekt „Od planova do realnosti – obnovljiva prilika za budućnost“ međunarodni je projekt koji je započeo u prosincu 2023., a trajat će dvije godine.

Opis projekta:

Nacionalni energetski i klimatski planovi (NECP) su planovi s ciljem ispunjavanja novih energetskih i klimatskih ciljeva EU-a za 2030. godinu. NECPovi opisuju kako će države članice ispuniti energetske i klimatske ciljeve u područjima energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, smanjenja emisija stakleničkih plinova, međusobne povezanosti te istraživanja i inovacija.

Zeleni scenariji i stručne studije koje će se projektom „Od planova do realnosti – obnovljiva šansa za budućnost“ izraditi u Češkoj, Slovačkoj i Hrvatskoj i koje će procjenjivati potencijal i učinak ambicioznijih ciljeva dekarbonizacije, omogućit će relevantnim dionicima u spomenute tri zemlje da pregovaraju o relevantnim ažuriranjima NECP-ova.

Nadalje, analize prepreka ispunjavanja ambicioznijih ciljeva te preporuke za njihovo prevladavanje, također će biti kreirane ovim projektom i olakšat će širu primjenu i daljnji razvoj obnovljive energije. Uz sve navedeno, ovim će se projektom potaknuti sudjelovanje dionika kao i svijest lokalnih, regionalnih i nacionalnih javnih institucija, stručnjaka, civilnog društva i šire javnosti o ovoj temi.

 

Partneri na projektu su organizacije iz Slovačke, Češke i Hrvatske; Solární asociace, z.s./ Solar Association Head office; Svaz moderní energetiky, z.s. (SME)/ Modern Energy Union (Češka), Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)/ Slovak Association of Photovoltaic Industry and RES (SAPI) (Slovačka), Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta.

Ovaj projekt je dio Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za gospodarska pitanja i klimatske akcije (BMWK).

Više o Europskoj klimatskoj inicijativi saznajte na https://www.euki.de/en/

GOALS: 1. Ključni dionici i stručnjaci uključit će se u izradu Zelenih scenarija u tri zemlje (Slovačka, Češka i Hrvatska) s ciljem ažuriranja nacionalnih NECPova 2. Relevantni donositelji odluka upoznat će se sa izrađenim Zelenim scenarijima i preporukama za uklanjanje prepreka za poboljšanje i provedbu NECP-ova s ciljem formuliranja i donošenja učinkovitih mjera za olakšavanje korištenja obnovljivih izvora energije. 3. Razmjenom dobrih praksi podići će se svijest ključnih dionika i šire javnosti kontinuiranom komunikacijom o mogućnostima ambicioznijih ciljeva dekarbonizacije.

USERS:

PARTNERS: Solární asociace, z.s./ Solar Association Head office; Svaz moderní energetiky, z.s. (SME)/ Modern Energy Union (Češka), Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)/ Slovak Association of Photovoltaic Industry and RES (SAPI) (Slovačka)

Donatori: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Ovaj projekt je dio Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za gospodarska pitanja i klimatske akcije (BMWK).

DURATION: 1.12.2023. - 30.11.2025.

BUDGET: 619,929.65 eura

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island