Stone and Sail Extravaganza 2020.

 

 

CILJEVI: Cilj projekta je unaprijediti znanje i podići svijest o vrijednostima kulturne (arheološke i pomorske) baštine kao zajedničke europske vrijednosti i iskoristiti potencijale u smislu održivog razvoja ruralnih zajednica kroz povezivanje lokalne i međunarodne mladeži.

KORISNICI: Ciljna skupina projekta bilo je 16 ESC volontera iz Poljske, Francuske, Portugala, Turske i Hrvatske. Konkretno, aktivnosti u koje smo uključili ESC volontere u 2020. mogli bismo grupirati i po temama; 1. Arheološko nalazište Colentum: – pomoć u pripremi za arheološka iskopavanja i konzervaciju; – pomoć u pripremi za obnovu suhozida na mjestu; – pomoć u arheološkim istraživanjima; – pomoć u obnovi suhozida; – akcije čišćenja plaža i šuma na području Colentuma; – pomoć u promociji arheoloških nalazišta (medijska produkcija: video, bilten, postovi, članci, edukativne igre…) 2. Dani latinskog idra: – pomoć u logističkim zadacima (registracija sudionika, posluživanje večere …); – prevođenje službene mreže udruge Latinsko idro na volonterski materinski jezik; – pomoć u foto i video dokumentaciji događaja; – pomoć u međunarodnoj promociji događaja. Također, ovi mladi ljudi imali su priliku u Murteru iskusiti njima novu kulturu, kako nacionalnu tako i lokalnu. Uz to, volonteri su kroz ovaj projekt poboljšali svoje vještine i kompetencije za osobni, obrazovni, socijalni, građanski, kulturni i profesionalni razvoj koji ih je osnažio i zasigurno pozitivno utjecao na njihovo samopouzdanje.

PARTNERI: Palombar – Associação de Conservação da Natureza e Património Rural, Experimentáculo Associação Cultural, Portugal; SEMPER AVANTI, Poljska; Akdeniz Ucuncu Goz Egitim ve Genclik Dernegi, Turska i Centre Régional Information Jeunesse région Centre, Francuska

Donatori: Europske snage solidarnosti i Agencija za mobilnost i EU programe

TRAJANJE: Projekt je trajao od 1.5.2020. do 31.12.2020.

VRIJEDNOST: 22.333,00 €

Još naših projekata.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka