STONE AND SAIL EXTRAVAGANZA 2021.

GOALS: Cilj projekta je unaprijediti znanje i podići svijest o vrijednostima kulturne (arheološke i pomorske) baštine kao zajedničke europske vrijednosti i iskoristiti potencijale u smislu održivog razvoja ruralnih zajednica kroz povezivanje lokalne i međunarodne mladeži.

USERS: Ciljna skupina projekta je 10 ESC volontera iz Španjolske, Francuske, Poljske i Bugarske. Konkretno, aktivnosti u koje smo uključili ESC volontere u 2021. mogli bismo grupirati i po temama; 1. Arheološko nalazište Colentum i stari vojni kompleks Raduč: – pomoć u pripremi za arheološka iskopavanja i konzervaciju; – pomoć u pripremi za obnovu suhozida na mjestu; – pomoć u obnovi suhozida; – akcije čišćenja plaža i šuma na području Colentuma i Raduča; – pomoć u promociji arheoloških nalazišta (medijska produkcija: video, bilten, postovi, članci, edukativne igre…) 2. Tradicija latinskog idra: – Radionica video produkcije; Izrada promotivnog videa; Interpretativno predavanje o tradiciji latinskog jedra; Posjet Betinskom muzeju drvene brodogradnje; Pomoć u međunarodnom promicanju tradicije latinskog jedra; Pomoć pri prijevodu web stranice Latinskog idra na engleski. Također, ovi mladi ljudi imat će priliku u Murteru iskusiti njima novu kulturu, kako nacionalnu tako i lokalnu. Uz to, volonteri će kroz ovaj projekt poboljšali svoje vještine i kompetencije za osobni, obrazovni, socijalni, građanski, kulturni i profesionalni razvoj koji ih je osnažio i zasigurno pozitivno utjecao na njihovo samopouzdanje.

PARTNERS: Španjolska - Brújula Intercultural association, Francuska - CRIJ Centre-Val de Loire i Poljska Semper Avanti

Donatori: Europske snage solidarnosti i Agencija za mobilnost i EU programe

DURATION: 1/9/2021 - 31/12/2021

BUDGET: 11.000,00 EUR

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island