VOLUNTEER WIN U MURTERU.

Argonauta provodi jednu razmjenu mladih godišnje od 2011.

Novi projekt WIN želi doprinijeti promicanju ekološke svijesti, razvoju zajednice i solidarnosti kao vrijednosti kroz omogućavanje ESC volonterske aktivnosti na otoku Murteru. Projekt WIN sastoji se od visokokvalitetnih aktivnosti solidarnosti u zajednici. Te se aktivnosti stvaraju u skladu s dobro istraženim potrebama i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici Murter i odgovaraju na lokalne društvene izazove, a istodobno se jačaju: osobne kompetencije volontera, organizacije koje uključuju društveni utjecaj i dobrobit Murterove zajednice. cijelo.

Specifični ciljevi WIN-a su pružiti priliku da se 4 mlada volontera u dobi od 18 do 30 godina, 2 koja dolaze iz Italije, 2 dolaze iz Španjolske, bave dobro osmišljenom 8-mjesečnom volonterskom aktivnošću punom angažiranih zadataka koji imaju pozitivan društveni utjecaj na Murter lokalna zajednica. Ovo je aktivnost koja će volonterima pružiti platformu da iskuse kako biti aktivni građani na lokalnoj razini i iskoristiti to iskustvo mobilnosti za poboljšanje svojih vještina i kompetencija u različitim područjima za njihov osobni i profesionalni razvoj. Sve to uz posebnu podršku volonterima koje Argonauta nudi kao domaćin, a Joint i Brujula kao organizacije za podršku.

Ovo volontiranje ponudit će kvalitetne aktivnosti temeljene na svim uključenim organizacijama iz prethodnog iskustva. Murter-ov zajednički volonterski rad treba istražiti i uključiti solidarnu komponentu da bi se povećao društveni utjecaj projekta; osigurati da se volonteri dobro pripreme i podrže, a validiraju i provode projekte u skladu s ESC načelima.

Ovaj će projekt pridonijeti europskoj suradnji u područjima djelovanja klime, zaštite okoliša i prirode, razvoja zajednice i lokalne solidarnosti i dalje uspostavljajući snažne veze s projektnim partnerima temeljene na međusobnom poštovanju, povjerenju i razmjeni iskustava.

Projekt WIN pružit će prednost volonterima koji mogu sudjelovati u programu socijalne uključenosti u ESC programu. Kroz aktivnosti dizajnirane na temelju načela neformalnog učenja, izgradit će se osobna veza, povezujući pojedince, obitelji, prijatelje, vršnjake koji doprinose multikulturalizmu današnje Europe na temelju vrijednosti tolerancije i solidarnosti.

CILJEVI: Doprinositi održivom razvoju zajednice kroz očuvanje i promicanje prirodne, okolišne i kulturne baštine, poticanje civilnog aktivizma i suradnje s više dionika te razvoj socijalnog poduzetništva.

KORISNICI: EVS volonteri

PARTNERI: Španjolska organizacija za slanje: Asociacion Brujula Intercultural, Santa María del Campo (Burgos), te talijanska organizacija za slanje: Associazione di promozione sociale Joint, Milano.

Donatori: Europska unija kroz program Erasmus + koji u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

TRAJANJE: 01.05.2020 - 31.12.2021.

VRIJEDNOST: 28.322,00 €

Još naših projekata.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka