ZaVRTimo krug promjena II.

Lokalnoj akcijskoj grupi „MORE 249“ odobren je projekt od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a udruga Argonauta je partner na projektu. Projekt je odobren u iznosu 90.722,01 HRK.
Svaki partner sukladno svojim ciljevima i područjima djelovanja te dosadašnjim posrednim ili neposrednim suradnjama s LAG-om doprinosi ostvarenju ciljeva projekta „ZaVRTimo krug promjena II“.
Ovaj projekt predstavlja nastavak provedbe projekta koji se tijekom 2021./2022. provodio u Osnovnoj školi “Čista Velika“. Iskustva provedbe projekta i interes za istim u drugim školama, doveo je do nastavka projekta u Osnovnoj školi Brodarica. Prijava projekta predstavlja njegovu održivost, a interes škole dodatnu vrijednost samom projektu.

Uređeni školski prostor predstavljat će učionicu na otvorenom primjenjivu za sve uzraste. Na ovaj način razvijat će se radne i higijenske navike te socijalne i senzomotoričke vještine djece.
Nastavno na navedene ciljeve, uz edukativni dio, postavit će se i pametna klupa, provest će se uređenje školskog eko senzomotoričkog vrta koje podrazumijeva i provedbu volonterske akcije te edukativni izlet. Jedan od glavnih rezultata projekta je primjena znanja, iskustva i vještina stečenih tijekom edukativnih radionica prilikom izrade školskog eko senzomotoričkog vrta. Kao vrlo važna komponenta provedbe projekta bit će refleksija na svaku provedenu aktivnost jer bez refleksije nema aktivnosti. U konačnici, kroz refleksiju, stavlja se naglasak na učenike koji tako uspijevaju izraziti svoje osjećaje, misli, razmišljaju kritički, daju prijedloge i rješenja za buduća djelovanja i akcije koje su od važnosti za njih same, a potom i lokalno stanovništvo.

GOALS: Cilj projekta je proširiti znanje o biljnom svijetu i održivom razvoju kod djece školske dobi i utjecati na svijest o zaštiti okoliša kroz različite aktivnosti - edukativne radionice o recikliranju (koncept 3R), održivom razvoju i smanjenju ekološkog otiska, ekološkom vrtlarenju te izradi kalendara sadnje i hotela za kukce. Uz edukativni dio, postavit će se i pametna klupa, provest će se uređenje školskog eko senzomotoričkog vrta koje podrazumijeva i provedbu volonterske akcije te edukativni izlet.

USERS: Učenici OŠ "Brodarica"

PARTNERS: Osnovna škola “Brodarica“, Grad Šibenik te Udruga Argonauta

Donatori: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

DURATION:

BUDGET: 90.722,01 HRK

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island