Edukacijski programi.

Edukacijski centar za održivi razvoj obale i otoka otvoren je u Murteru u listopadu 2007. godine u okviru projekta Doprinos održivom razvoju obale i otoka Šibensko-kninske Županije, koji najvećim dijelom financiralo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske putem programa MATRA.

Edukacijski centar djelovao je u prostoru adaptiranog prizemlja popularno zvane Sokolane, kojeg je Općina Murter-Kornati dala na korištenje Udruzi Argonauta na adresi Pijaca Društva seoske izobraženosti bb u starom dijelu Murtera sve do 2018. kada ga udruga ustupa za potrebe izlaganja zavičajne etnološke zbirke Marka Mudronje Rebca.

2020. godine Edukacijski centar za održivi razvoj obale i otoka dobiva novi prostor na adresi Hrvatskih vladara 47, Murter, adaptiran u sklopu projekta Plava eko-patrola, financiran iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Argonautini edukacijski programi zadržali su svoj kontinuitet. Programi se sastoje od projekata i aktivnosti kojima su cilj zaštita prirode i okoliša šireg murterskog kraja te promicanje održivog razvoja kroz informiranje i edukaciju te doprinos inicijativama održivog razvoja u lokalnoj zajednici.

Korisnici Edukacijskih programa su u najvećem broju djeca i mladi te posjetitelji otoka Murtera, ali se njegovo djelovanje sve više širi na regionalnu i nacionalnu razinu.

U kreiranju, planiranju i implementaciji edukacijskih programa sudjeluje cijeli Argonautin tim sa stručnim suradnici i volonterima.

Na linkovima u nastavku pogledajte najvažnije edukacijske programe:
Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forum