Education programmes.

Program Edukacijskog centra sastoji se od projekata i aktivnosti kojima su cilj zaštita prirode i okoliša šireg murterskog kraja kroz informiranje i edukaciju te doprinos inicijativama održivog razvoja u lokalnoj zajednici. Korisnici Centra su u najvećem broju djeca i mladi te posjetitelji otoka Murtera. Centar se posjećuje grupno ili individualno. Tijekom posjeta korisnici uz pomoć dostupnih sadržaja mogu saznati više o prirodnoj i kulturno-povijesnoj važnosti murterskog kraja (otoka Murtera i Kornatskog otočja) te važnosti morskog ekosustava i morske bioraznolikosti. Sadržaji koji se koriste u programu interpretacije su sljedeći:

 • video-projekcije
 • morski akvarij
 • mala malakološka zbirka
 • edukativni roll-up banneri
 • prigodne izložbe (fotografija, eksponata…)
 • brošure
 • letci
 • interaktivni DVD
 • edukativne radionice za djecu od 5 do 8 godina
 • terenske edukativne radionice za djecu od 10-18 godina
 • škole u prirodi u NP Kornati
 • edukativne slikovnice
 • edukativni radni listovi
 • suvenirnica – prodaja edukativnih materijala;

Organizaciju rada Centra vodi Luka Ježina mag.oec. U Izvođenju aktivnostima sudjeluju stručni suradnici i volonteri. Dvoje volontera u sklopu Europske volonterske službe koji aktivno asistiraju u radu Centra. Predsjednica udruge Bruna Petani, mag. biologije i ekologije mora pruža stručnu potporu u programima vezanim uz interpretaciju morske bioraznolikosti.

Argonauta is a member of.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island