Erasmus+.

Što je „Erasmus+“ ?

Erasmus+ je program Europske unije koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. 

Ovaj program usmjeren je na jačanje vještina, znanja i zapošljivosti te na unaprjeđivanje obrazovanja, osposobljavanja i rada europskih građana. 

Mladi

Erasmus+ posebno teži jačanju kvalitete rada s mladima kao i jačanju neformalnog učenja za mlade osobe u Europi. Kroz svoj program Erasmus+ mladim osobama nudi mogućnost mobilnosti u svrhu učenja diljem Europe i izvan nje, a mladima i osobama koje rade s mladima nudi mogućnosti razvijanja svojih interpersonalnih vještina, kao i povećanje zapošljivosti kroz različite oblike suradnje, osposobljavanja i umrežavanja unutar i izvan Europe.

Argonauta i Erasmus+

Argonauta je prvu razmjenu mladih ugostila u sklopu nekadašnjeg programa Mladi u akciji još 2011. godine te je do danas nastavila biti domaćinom mladima iz zemalja Europske unije i izvan nje jednom godišnje, na proljeće ili jesen. Tijekom boravka na Murteru, obrađujemo teme bitne za mlade i za Argonautu; od zaštite prirode i okoliša, do izgradnje kompetencija mladih za zapošljavanje, promocije volonterizma i osnaživanja kreativnih vještina i talenata mladih.

Naša udruga povremeno i šalje volontere, odnosno grupu mladih iz Hrvatske u stranu zemlju na 6 do 9 dana na razmjenu kako bi aktivno sudjelovali i iskusili višestruke koristi neformalnih načina obrazovanja u sklopu Erasmus + programa. Tako smo do sada poslali i ugostili mlade iz zemalja kao što su Makedonija, Bugarska, Rumunjska, Turska, Španjolska, Češka, Poljska, Austrija, Srbija, Grčka…

Općenito, biti volonter znači ponuditi svoje vrijeme za društveno koristan rad i opće dobro. Osim što pomažu zajednici, volonteri upoznaju nove ljude, često iz vrlo različitih zemalja, stječu nova znanja i vještine, oblikuju vlastite karijere kroz upoznavanje vlastitih preferencija, uče ili unaprjeđuju znanje stranih jezika, a k tome se i dobro zabavljaju.

Neformalno obrazovanje koje volonteri ovim putem imaju priliku stjecati u pravilu rezultira proširenjem perspektive, izlaskom iz „comfort zone“, kulturnom razmjenom, a sve to u sigurnom i prijateljskom okruženju za razmjenu znanja, iskustava, vještina i perspektiva mladih iz vrlo različitih zemalja i kultura.

S druge strane, naša udruga, radeći s brojnim volonterima, skupila je vrijedno iskustvo u koordiniranju velikih grupa (30 – 45 sudionika) mladih ljudi u grupnom radu u trajanju od prosječno punih 8 dana. Radeći upravo na ovakvim projektima naš je tim izbrusio vještine rada u međunarodnim timovima voditelja grupa i facilitiranju procesa te logistici ovakvih događanja koja znaju biti itekako zahtjevna i izazovna. 

Erasmus+ je program od višestrukog značaja za sve koji u njemu sudjeluju; kako za same volontere tako i za organizacije koje ga provode. Velika je vrijednost koja ostaje nakon ovakvog iskustva, a najbolji način za to provjeriti, ako još niste, da se i sami upustite Erasmus+ avanturu. Zar ne?

Za više informacija posjetite https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-mladi/