O nama.

ŠTO JE ARGONAUTA?

Argonauta je udruga te nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja uz članove i volontere ima i zaposlenike kojeg čine stručnjaci iz različitih područja.

Argonautu je 2005. godine osnovala grupa murterskih entuzijasta kao odgovor na rastuću potrebu za organizacijom civilnog društva, koja bi se brinula o zaštiti prirode i okoliša otoka Murtera i njegovog šireg područja.
Kroz svoje dosadašnje djelovanje udruga Argonauta pokazala se kao aktivni sudionik u otkrivanju, zaštiti i promociji zakopanog blaga bogate kulturno povijesne i prirodne baštine te stvaranju novih vrijednosti.

Danas je Argonauta prisutna na lokalnoj i regionalnoj razini s misijom doprinosa održivom razvoju zajednice kroz očuvanje i valorizaciju baštine, poticanje građanskog aktivizma (osobito mladih) i međusektorske suradnje te razvoj socijalnog poduzetništva.

ARGONAUTINA VIZIJA

Aktivna zajednica u kojoj svjesni pojedinci stvaraju svijet temeljen na solidarnosti i održivom razvoju.

ARGONAUTINA MISIJA

Udruga Argonauta doprinosi zaštiti prirode i okoliša, revitalizaciji i valorizaciji kulturne i povijesne baštine te potiče razvoj aktivnog građanstva na način da informira, inspirira i educira građane i građanke, stvara, donosi i promovira inovativna rješenja u zajednici te pruža prilike za volontiranje, mobilnost i društveno poduzetništvo, a djeluje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

KAKO SE FINANCIRAMO

Najveći dio sredstava potrebnih za funkcioniranje udruge i provođenje projekata ostvarujemo putem natječaja različitih donatora (ministarstva, agencije, EU, zaklade, poslovni subjekti, lokalna i regionalna samouprava). Sredstva dodijeljena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema unaprijed planiranim aktivnostima te o tome u roku izvještavati donatore. Sva sredstva usmjerena su doprinosu strateškim ciljevima udruge i razvoju organizacije. Financiranje naših projekata i programa ovisi isključivo o njihovoj kvaliteti i konkurentnosti. Unutar udruge razvijamo i socijalno poduzetništvo kroz koje za sada ostvarujemo manji dio prihoda.

DOKUMENTI
Volonterski program udruge Argonauta 2020
TANGRAM_MURTER_T1.1.1_Market research_PP5_ARGONAUTA_final
STRATESKI PLAN UDRUGE ARGONAUTA 2021– 2024
Komunikacijska strategija 2021.-2024.
Revizijsko izvješće 2019.
Upitnik samoprocjene o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola 2019

Statut_Argonauta_2018
Revizijsko izvjesce 2018
Strateski plan 2017 - 2019 word
Strateski plan 2017 - 2019 Canva
Revizijski uvid 2015
Reklasifikacija Bilance 2015

Financ izvjestaj 2015 FINA
Biljeske 2015
Strategija 2014 2016

Godišnji izvještaji
financijski-izvještaj-2020-planirano-ostvareno
Godisnji_izvjestaj_o_radu_2020
Godišnji izvještaj 2019
financijski_izvjestaj_2019
Annual_report_2018
financijski izvještaj 2018 - planirano-ostvareno

Godisnji_izvjestaj_2017
Godisnji izvjestaj 2016
Godišnji izvještaj 2015_final
Godišnji izvještaj 2010
Godišnji izvještaj 2011
Godišnji izvještaj 2012

Godišnji izvještaj 2013
Godišnji izvještaj 2014.

BROJ OBJAVA PO GODINAMA

Argonauta je član.
Argonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka