PLAVI PROJEKT.

“Plavi projekt- doprinos razvoju programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu” naziv je projekta kojeg provodi udruga Argonauta u partnerstvu s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu i Morskim obrazovnim centrom iz Pule. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ostvaren je u sklopu  Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“  2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda te Poziva “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”.

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (VFSZ) studenti nemaju mogućnost sustavno i kontinuirano primjenjivati znanja stečena tijekom studija uključivanjem u društveno korisne projekte, što je razlog nedovoljnom doprinosu studenata održivom razvoju zajednice, a potencijal da kroz aktivno sudjelovanje u društvu mogu izgrađivati svoje pozitivne stavove i ponašanja, nedovoljno je iskorišten.

Svrha projekta je riješiti problem nepostojanja prilika za uključivanjem studenata VFSZ u društveno korisne projekte u suradnji s organizacijama civilnoga društva te tako doprinijeti razvoju građanskog angažmana studenata. Jedan od uzroka definiranog problema je nepostojanje kvalitetnog i održivog programa DKU, koji bi omogućio prilike za sustavno i aktivno uključivanje studenata u rad OCD te iskoristio potencijal kojeg predstavlja sinergijsko uključivanje nastavnika i studenata visokoobrazovnih institucija i OCD u rješavanje konkretnih problema lokalne zajednice. Istraživanjem potreba studenata,zaposlenika i volontera OCD-a te stanovništva lokalnih zajednica, temeljenom na dosadašnjem radu partnerskih organizacija, projektom je definirana tema društveno korisnog projekta u koji će se studenti imati priliku uključiti- očuvanje morskog okoliša. Stoga će i program DKU biti proveden na kolegijima preddiplomskog studija veterinarske medicine u sklopu kojih se podučavati metode praćenja populacija i liječenja zaštićenih morskih životinja. Suradnja VFSZ s OCD-ovima omogućit će potpuno novi pristup učenju od onoga na koji su studenti navikli, te time potaknuti njihovo aktivno i svrhovito sudjelovanje u životu lokalne zajednice svojim stručnim doprinosom.

CILJEVI PROJEKTA

1) Povećati broj građanski aktivnih studenata pripremom i provedbom programa DKU na VFSZ-u kroz suradnju visokoobrazovne institucije s organizacijama civilnog društva.

2) Razviti održivo dugoročno partnerstvo VFSZ-a, Udruge Argonauta,i MOC-a Pula kroz potporu studentima u razvoju društveno korisnih projekata iz područja praćenja populacija i zaštite morskih životinja.

Projekt traje 18 mjeseci (od 25. travnja 2018. do 25. Listopada 2019.), a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.004.727,31 Kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u iznosu od 854.018, 21 Kn.

Poveznice na relevantne Internet stranice: 

Za više informacija o Europskom socijalnom fondu posjetite www.esf.hr .

Za više informacija o fondovima EU-a posjetite www.strukturnifondovi.hr .

Za više informacija o projektu:

Sanja Kovačev, voditeljica projekta, 091.303.3067, sanja.kovacev@argonauta.hr

Ivana Marin, koordinatorica projekta, 099.339.8093

Posjet studenata veterine

26. svibnja, 2019.

Ovu subotu posjetili su nas studenti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u sklopu „Plavog projekta“ kako bi patrolaše educirali o prvoj pomoći i problematici zaštite...

Pročitaj više
Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island