Mentorski programi.

U sklopu projekta “Plavi projekt” nastavnici Veterinarskog fakulteta u suradnji s partnerskim organizacijama Argonauta i Morski obrazovni centar te dr.sc. Nives Mikelić Preradović, stručnjakom u području društveno korisnog učenja, osmislit će mentorske programe za tri kolegija preddiplomskog studija Veterinarskog fakulteta. Mentorski programi sastojat će se od teorijskog dijela vezanog za određeni kolegij te od praktičnog dijela koji se odnosi na provođenje aktivnosti na terenu. Osmišljeni mentorski programi bit će osnova na temelju koje će studenti razvijati svoje društveno korisne programe i provoditi ih u zajednici.

Teme mentorskih programa: 

1. Morska patrola –  edukacija o važnosti bilježenja opažanja dupina i morskih kornjača;

2. Prva pomoć za ozlijeđenog dupina i morsku kornjaču – kako reagirati i što napraviti u slučaju nalaza žive i ozlijeđene životinje;

3. Nadzor kritičnih staništa –  kada treba obilaziti određena područja radi pravovremenog pronalaska ozlijeđenih jedinki;

4. “Dolphin/sea turtle friendly” ponašanje u morskom prometu – podučavanje o pravilima ponašanja u brodici prilikom susreta s grupom dupina/kornjačom;

5. Uginuli dupin/morska kornjača – što, kako i zašto napraviti? – studenti podučavaju kako postupiti prilikom nalaza uginule životinje.

Više informacija o mentorskim programima saznajte u priručniku “Plavi priručnik”.Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta vodi, ažurira i prezentira:

Eko patrola »

Vannastavni edukacijski program za održivi razvoj

Colentum »

Arheološki park Colentum

Sea is life »

Blog međunarodnih volontera

Jedro.eu

Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka